Buizerd

Omschrijving van de Buizerd

De buizerd (Buteo buteo) is een middelgrote tot grote roofvogel uit de familie van de havikachtigen (Accipitridae). De vogel jaagt gebruikelijk in open land, maar nestelt in bosranden.
Vanaf de laatste decennia van de 20e eeuw is het buizerdbestand in de Benelux verveelvoudigd ten opzichte van de jaren zestig, toen de vogel door gebruik van pesticiden aldaar bijna uitgestorven was. In Nederland komt hij anno 2010 weer algemeen voor, met een stabiele stand van ruim 10.000 broedparen.

Kenmerken

Lengte 46-56 cm
Gewicht Mannetje 600-900 g, vrouwtje: 800-1200 g
Spanwijdte 120-140 cm
Kleur van bijna wit tot bijna zwart en daartussen in. De meest voorkomende kleur is bruin.

Verspreidingsgebied

De buizerd (Buteo buteo) komt voor in het grootste gedeelte van Europa en delen van Azië. Hij is een standvogel die in hetzelfde gebied overwintert waar hij broedt, op de koudste gebieden en enkele ondersoorten na.

Voortplanting

De buizerd bouwt hoog in een boom, in een gaffelvormige boomtak of tegen de stam aanleunend, een nest van dode takken, met daarop bijvoorbeeld dennen- of larikstakken.
Het vrouwtje legt in mei twee tot vier eieren, maar meestal drie. Deze witachtige eieren hebben bruine vlekken en vegen. De broedtijd is 28 tot 31 dagen.
Het jong dat als eerste uit het ei komt heeft de grootste kans te overleven. Bij gebrek aan voldoende voedsel sterft het zwakste kuiken en wordt uit het nest gegooid, of opgegeten door de rest.
Buizerdjongen hebben een typisch witte bles op het achterhoofd. De kuikens houden het nest netjes, uitwerpselen verdwijnen met kracht over de rand. De jongen blijven zes tot zeven weken in het nest.
Naarmate ze ouder worden verwijderen de jongen zich steeds verder van het nest.
Een buizerd is pas na 3 à 4 jaar geslachtsrijp. Dit betekent dat heel wat buizerds rondvliegen die niet broeden.

Voedsel

Normaal gesproken bestaat de prooi van een buizerd voornamelijk uit kleine zoogdieren, amfibieën (zoals kikkers) en kleine vogels, maar hij is bij gelegenheid ook aaseter.

Ondersoorten

B. b. insularum (Canarische Eilanden en Azoren)
B. b. harterti (Madeira)
B. b. pojana (Corsica, Sardinië, Sicilië, Midden- en Zuid-Italië)
B. b. buteo (Europa tot in Finland, Roemenië en verder Turkije)
B. b. menetriesi (Oost-Turkije, de Kaukasus tot in Noord-Iran)
B. b. vulpinus (Noord- en Oost-Europa, Midden-Azië)