Sakervalk – Xena

Omschrijving van de Sakervalk

De sakervalk (falco cherrug) is groter dan de slechtvalk. Beide geslachten zijn gelijk gekleurd en het vrouwtje is groter. Vliegt met langzame vleugelslag met lange glijvluchten, zweeft dikwijls met wijd gespreide staart.

Kenmerken

Lengte 49 – 54 cm
Gewicht Mannetje 700 – 900 gram / vrouwtje 1000 – 1300 gram.
Spanwijdte 110 – 126 cm
Kleur Is bruin bovenaan, gekenmerkt door een contrasterend licht hoofd en een zeer fijne baardstreep. De onderdelen zijn wit met donkere strepen. In de vlucht contrasteren de lichte handpennen met de sterk gebandeerde ondervleugeldekveren.
Bovenzijde rossig bruin, kop lichter, snavel blauwgrijs, washuid geel, poten geel, iris donkerbruin.

Verspreidingsgebied

De sakervalk broedt van Oost-Europa tot Zuid-Siberië en Noord-China. Overwintert vooral ten zuiden van de broedgebieden en in het Sahelgebied van Oost-Afrika.
In Europa in Slowakije en in het riviersysteem van de Donau, waar hij voornamelijk een standvogel is.De meeste Europese vogels trekken niet zo ver. Sommige Siberische vogels trekken naar Soedan en Ethiopië.
Hij leeft in extensief begraasde grassteppe in heuvelland en hoogvlakten.

Voortplanting

Vier roodgevlekte, crèmekleurige eieren in een richel van een klif of in een oud nest van een andere soort gelegd, of boven op een hoogspanningspaal.
Ze worden door beide geslachten 28 dagen bebroed en de donzige, hulpeloze jongen vliegen na 40-45 dagen.

Voedsel

Overwegend siezels, maar ook muizen, lemmingen, vogels.

Ondersoorten

Er zijn vier ondersoorten gemeld:

Falco cherrug cherrug
Falco cherrug milvipes
Falco cherrug altaicus
Falco cherrug coatsi