Gier/Slechtvalk – Fun en Bliksem

Omschrijving van de Gier/Slechtvalk

De Gier/Slechtvalk is een hybride vogel, en bevat eigenschappen van zowel de Giervalk (Falco Rusticolus) als de Slechtvalk. Hybrides hebben tot doel om de goede eigenschappen van 2 soorten te laten samensmelten om zo een ultieme jachtvogel te bekomen. Bijvoorbeeld, de Slechtvalk is het snelst in duikvlucht en de Giervalk is het snelst in horizontale vlucht.

Kenmerken

Lengte 38-55 cm
Spanwijdte 90-115 cm
Gewicht ca. 900 g, vrouwtje ca.1400g.
Kleur van bijna wit tot volledig zwart.

Verspreidingsgebied

De Giervalk komt voor in Canada, groenland, noorden van Scandinavië en IJsland.

Voedsel

Jaagt voornamelijk op vogels zoals, sneeuwhoenders, zangvogels, watervogels, duiven enz.