Slechtvalk – Shadow, Storm, Hunter en Sky

Omschrijving van de Slechtvalk

De Latijnse naam voor de Slechtvalk; Peregrinus betekent trekker. Bij een loodrechte duikvlucht tijdens de jacht zijn er snelheden van 320 km/u en meer gemeten. Dit maakt de vogel tot het snelste dier ter wereld.

Kenmerken

Lengte 38-45cm cm
Spanwijdte 90-105 cm
Gewicht mannetje ca. 610 g, vrouwtje ca.940g.
Kleur Duidelijke zwarte baardstrepen, witte wangen en keel, bovenzijde leigrijs. De onderzijde is licht met donkere bandering en druppelvormige vlekken.

Verspreidingsgebied

De slechtvalk komt bijna overal ter wereld voor.

Voortplanting

De vogel broedt voornamelijk op rotsen en het legsel bestaat uit 3-4 eieren. De broedduur is ca. 32 dagen.

Voedsel

Jaagt bijna uitsluitend op vogels vanuit een hoge zitplaats of vanuit een cirkelende vlucht.

Ondersoorten

Er bestaan 17 ondersoorten waarvan er 5 in het West-Palearctisch gebied voorkomen.