Overlastbestrijding met Roofvogels

Tegenwoordig worden roofvogels ook ingezet ter bestrijding van ongedierte

Bij veel andere methodes treedt er gewenning op, denk maar bv. aan de kraaien die op de vogelverschrikker zitten. Of namaakroofvogels en stootvogelgeluiden die de intelligente kraaien of meeuwen door hebben na enkele dagen.

Een echte stootvogel laten overvliegen bezorgt overlastdieren grote angst en zij zullen niet gauw terugkeren indien dit geregeld wordt herhaald.

Men gebruikt stootvogels op vliegvelden om een ‘birdstrike’ te voorkomen, met andere woorden een vogel die in de motor terecht komt van een vliegtuig met de eventuele gevolgen van dien. In de fruitteelt kunnen vogels wel 70 procent van de oogst weg eten of beschadigen.

Op stortplaatsen waar vooral meeuwen en kraaiachtige vertoeven kunnen ze een echte plaag en vervuiling zijn voor de omliggende woningen, enz. Bij overlast kunnen wij samen voor U een oplossing bieden zodat het probleem zich niet of bijna niet meer voor doet.