Rode Wouw – Orval, Riva en Duvel

Omschrijving van de Rode Wouw

De rode wouw (Milvus milvus) lijkt op de buizerd, maar de rode wouw is meer roodachtig en heeft een diep gevorkte staart.
De soort is hieraan te onderscheiden van de nauw verwante zwarte wouw, die een ondiep gevorkte staart heeft.

Kenmerken

Lengte 62 cm
Gewicht 750 tot 1000 gr.
Spanwijdte 160 cm
Kleur roodbruin

Verspreidingsgebied

De rode wouw is deels trekvogel en komt als broedvogel voor in grote delen van Centraal- en Zuid-Europa.
Vooral in Duitsland en Frankrijk komen grote populaties voor. Duitsland herbergt 30% van de totale broedpopulatie in Europa.
Daarnaast kan de rode wouw broedend worden aangetroffen in Spanje, Portugal, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Polen, de Baltische staten,
West-Rusland, Hongarije, Slowakije, Tsjechië, Roemenië, Bulgarije, de Kaukasus, Wit-Rusland, de landen van voormalig Joegoslavië en Noord-Afrika.

Voortplanting

Het legsel bestaat uit twee tot zes eieren.

Voedsel

De rode wouw jaagt op kleine en middelgrote zoogdieren en vogels, grote insecten, maar kan ook prooien van andere roofvogels afpakken.
Daarnaast is hij een aaseter. Hij heeft een voorkeur voor halfopen landschappen, waar in landbouwgebieden kan worden gejaagd, en in kleine bossen kan worden gebroed.

Ondersoorten

Er zijn twee ondersoorten. De kleinere donkere Kaapverdische Rode Wouw, Milvus Milvus fasciicauda, die waarschijnlijk ontstaan is door hybridisatie van Rode en Zwarte Wouwen.